Όροι Χρήσης

Η περιήγησή σας στον δικτυακό τόπο www.black-sheep.gr και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω αυτού, υποδηλώνει την ΑΠΟΔΟΧΗ εκ μέρους σας των όρων χρήσης που ακολουθούν. Σε περίπτωση διαφωνίας παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου.

Εταιρικά στοιχεία
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.black-sheep.gr ανήκει στην εταιρεία «ΔΕΛΛΑΡΤΑ Ι. ΑΝΕΖΙΝΑ», με διακριτικό τίτλο «black-sheep» και ΑΦΜ 066888017 ΔΟΥ Κηφισιάς, και εδρεύει στο Δήμο Ωρωπού, (εφεξής η «Εταιρεία»).

Δικαίωμα τροποποίησης όρων χρήσης και συναίνεση Χρήστη
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης οποτεδήποτε. Οι τροποποιήσεις των όρων χρησης θα αναρτούνται στον ιστότοπο www.black-sheep.gr και θα τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους σε αυτόν. Η περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση του παρόντος ιστότοπου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα
Το σύνολο του περιεχομένου, ο σχεδιασμός, ο πηγαίος κώδικας, τα ονόματα, τα λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό περιέχεται στον ιστότοπο www.black-sheep.gr, είναι δικαίωμα αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύεται από τις διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταπώληση, μεταφορά, μεταφόρτωση (downloading) ή τροποποίηση, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Δικαιούχου.

Δέσμευση Χρηστών
Κάνοντας χρήση του ιστότοπου www.black-sheep.gr δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που αναρτώνται στον παρόντα δικτυακό τόπο για εμπορικούς σκοπούς. Να μην δημοσιεύετε περιεχόμενο υβριστικό, συκοφαντικό, απειλητικό, ρατσιστικό, που καταστρατηγεί τα δικαιώματα του δημιουργού, προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια τα στοιχεία σας προκειμένου να προωθήσουμε την παραγγελία σας την οποία μπορείτε να υποβάλλετε αν και εφόσον είστε άνω των 18 ετών και να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Σε διαφορετική περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινηθεί νομικά.

Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες (links)
Ο παρόντας ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους (links) άλλων ιστοσελίδων, που δεν ελέγχονται από την Εταιρεία και η οποία δεν ευθύνεται, σε κάθε(καμία) περίπτωση ακόμη και σε περίπτωση αμελείας, για βλάβη ή ζημία από την χρήση των ως άνω συνδέσμων (links).

Περιγραφές Προϊόντων
Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή ελλιπή περιγραφή των προϊόντων που διατίθενται μέσω του παρόντα ιστότοπου.

Περιορισμός Ευθύνης
Οι Χρήστες αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη οποιωνδήποτε ζημιών προκύψουν από την περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο και έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν αντιικά (antivirus) και άλλα ενδεδειγμένα λογισμικά.